Music Camp No. 2 byl skvělý

Music Camp NO 2, Liblím Večerní Praha 2021

Malebné údolí řeky Berounky v Liblíně se stalo opět místem setkání, skvělých beatů, lásky, piva, vody a přírody tak jak máme rádi.

Tady bych velmi vyzdvihl vedení Reggae Campu za rekonstrukci WC, snad jen žlábek pro kance ještě čeká na opravu.

Akce velmi zdařilá až na nějaké malé zaváhání, ale Djs se snažili o 100 6.

Dne 27-29 se zde bude konat akce Ich Liblín Dich UFO, kterou pořádá Večerní Praha, tak doufáme, že se tam uvidíme v hojném počtu.

Ještě jednou bych poděkoval vedení Campu, Djs tanečnicím a tanečníkům, vodníkům a i přilehlé zvěři, pořádajícím a vlastně všem kteří dorazili, páč takováhle akce tu dlouho nebyla.

Fotografie z mobilů účastníků.